5 suurimat võitu, mida BIM modelleerimine arendajale annab

Ehitussektor areneb kiiresti. Ja kiire on kõigega – nii projekteerimise kui ehitusega ning see väljendub lühikestes etteantud tähtaegades. Toimub pidev võidujooks ajaga! Selleks, et vältida kiirustamisest tingitud vigu, eelarvest üle minemist, töö käigus ümbertegemisi, pakume juba projekteerimisfaasis oma klientidele BIM koostamise võimalust. See on üks olulisemaid tööriistu, mis võimaldab näha kogu projekti lahendust terviklikult enne, kui kopp maasse kaevub ja tuvastada ebakõlad veel enne kui võidujooks algab.

Mis on BIM?

BIM (Building Information Modeling) on digitaalne esitus ehitise/rajatise füüsilistest ja funktsionaalsetest omadustest. See võimaldab ehitusprojekti erinevatel osapooltel – arendajal, maastikuarhitektil, arhitektil, inseneril, ehitajal, ehitusjärelvalvel jt  – näha kogu projekti 3D mudelina enne, kui ehitustööd tegelikult algavad. Sellisel viisil loodud infomudel võimaldab oluliselt kulusid kokku hoida, sest 2D joonised ei anna alati keerulisematest kohtadest täit ülevaadet välja pakutud lahenduse toimimise hindamiseks.

Taoline lahenduse eelnev läbimängimine kõikide projektiosade vahel aitab vähendada vigu, ebatäpsusi (nt vaata juuresolevat pilti tehnovõrkude ebakõlast) ja hilinemisi, mis omakorda säästab aega ja raha.

BIM võimaldab ressursse optimeerida ning jätkusuutlikult toimetada

  1. BIM on võimas tööriist koostöö tihendamiseks ja efektiivseks juhtimiseks. Erinevate projektiosade info moodustab ühtse terviku ning kõik projekteerijad näevad lahenduse koostoimimist. Konfliktide ilmnemisel on projekteerimise projektijuhil lihtne probleemi olemust kommunikeerida ja projekteerijad saavad koostöös leida parima lahenduse.
  2. BIM kasutamine vähendab aja, raha ja ressursikulu – võimalikud vead tuvastatakse projekteerimisetapis, mitte ehituse ajal, mis tähendab, et ehitust ei panda seisma. Ehituse seiskamisel mingis töölõigus kaasneb märkimisväärselt kulusid – alates tööjõukulust seadmete rendi ja materjalide asendamise vajaduseni välja. Lisanduvad ka ümberprojekteerimisega seotud ajakulu lubade taotlemisele ja kooskõlastustele.
  3. BIM abil on võimalus paremini läbi mõelda jätkusuutlikud lahendused, nt sademevee kasutust ja -süsteeme, mis on olulised linnapiirkondades ja suuremahulise kõvakattega piirkondades üleujutuse riskide vähendamiseks. Oleme võtnud oma südameasjaks pakkuda meie projektides lahendusi lokaalse sademevee immutamiseks. Sademevee kanalisatsioon on lõplike dimensioonidega ning sellesse ei ole võimalik lõputult uusi liitumisi projekteerida.
  4. Suureneb tellija rahulolu ja kindlustunne. Klient saab olla kindel, et projekteeritud lahendus on ühtsena toimiv, vastab eelarvele ning kogu ehitusprotsess kulgeb ladusalt.
  5. Paraneb tellija kuvand. Kui töö iga etapp on hoolikalt läbimõeldud, siis tulemus on professionaalne ja terviklik ning see parandab ettevõtte mainet ja suurendab usaldusväärsust.

Meie klientide kogemus BIM rakendamisega:

  • Vähenesid märkimisväärselt projekteerimisvigade korrigeerimisega seotud kulud.
  • Terviklik ülevaade projektist aitab püsida planeeritud ajakavas.
  • Võimaldab kiiremini arendusega turule jõuda ja suurendada klientide rahulolu, kuna lõpptulemus vastab projektile (sh visuaalidele ja ilupiltidele).

Pihamaa Stuudios koostame infomudeli maastikuarhitektuurilisest osast, mis vastavab BIM kehtivatele nõuetele. Mudeldame lahendusi, milles näitame projekteeritud rekreatsioonialasid ja mänguväljakuid, väikevorme ja inventari ning haljastuse mahte koos vajaliku infoga.

Pakume BIM-põhist projekteerimist maastikuprojekti projekteerimise osana ja vajadusel ka eraldiseisvalt. Kui soovid oma järgmist arendusprojekti ellu viia eelarve- ja aja säästlikumalt, pöördu läbimõeldud maastikuarhitektuuri projekteerimiseks meie poole. Küsi lisainfot, helista või saada teenuse tellimiseks e-kiri lähteülesandega maastiku projekteerimiseks.  Saad seda mugavalt teha siin

Kui sulle postitus meeldis, võid julgelt jagada!

Kui sulle postitus meeldis, võid julgelt jagada!