Looduspõhiste lahendustega jätkusuutlikku tulevikku

Meist

Kiire elutempo kiuste igatseme üha enam rahulikku, kvaliteetset ja mõtestatud keskkonda. Kuna ümbritsevast miljööst kujuneb inimeste elukeskkond ja argireaalsus, siis otsime järjepidevalt vastust küsimusele - kuidas linnaruum võiks rohkem toetada inimese vaimset tervist ja vähendada stressi, olles sealjuures funktsionaalne ja mitmekesine? Ümbritsev keskkond kõneleb meiega ja kõnetab meid igapäevaselt. Meie eesmärgiks on selgitada välja paiga tähendus kultuurimälus, et säilitada koha identiteet ning samal ajal sellele lisaväärtust luua. Oleme pühendunud läbimõeldud ja jätkusuutliku avaliku ruumi projekteerimisele. Aastatega omandatud kogemuste põhjal teame ja usume, et meid ümbritsev elukeskkond saab olla omanäoline, inspireeriv ning mitmekülgse kasutusega ja jätkusuutlik.

Pihamaa Stuudio töötab selle nimel, et luua inimeste vajadustega arvestav, mõtestatud ja kaasaegne väliruum, pakkudes kestlikke looduspõhiseid lahendusi.

Väärtused

Hooliv kliendi ja meid ümbritseva keskkonna suhtes.
Personaalne lähtudes kliendi soovidest ning kujundatavast väliruumist.
Usaldusväärne partner kliendile ning koostööpartnerile.
Vastutustundlik kliimamuutuste suhtes ja ökosüsteemide toimimise säilimises.
Kompetentne pakutud lahendustes ja korrektne oma töös.

Teenused

Pakume mitmekesist ja paindlikku teenustevalikut

Projekteerimine - välisruum, maastik ja haljastus

Haljastuse inventeerimine (puittaimed ja rohttaimed)

Projektijuhtimine, asjaajamine, ametkondadega suhtlemine

Hoolduskavad välisruumile ja haljastusele

Visualiseerimine (pildid, video) ja mudelprojekteerimine (BIM)

Tule praktikale! Oodatud on maastikuarhitektuuri, aianduse, puittaimede hindaja, turunduse ja marketingi, finantsjuhtimise, projektijuhtimise ja erinevate inseneri õppekavade tudengid

Meeskond

Pihamaa Stuudio koondab kokku oma ala fanaatikud

team-01

Kaja Sepper

Maastikuarhitekt ja puittaimede inventeerija

team-01

Kaisa Kuusik

Maastikuarhitekt ja visualiseerija

Johanna Etverk

Noorem maastikuarhitekt

team-01

Anu-Kristin Tara

Arborist ja aednik

Kaie Eha

Botaanik ja rohttaimede inventeerija

Kontakt

Pihamaa Stuudio
e-post stuudio@pihamaa.ee
telefon +372 5552 5075