Pihamaa maastikuarhitektid

Kiireneva elutempo tõttu vajame aina enam kaasavat, turvalist ja rahustava mõjuga välisruumi enda ümber, mis pakub heaolu toetades meie vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist.

Pihamaa Stuudios projekteerime välisruumi, mis

 • arvestab erinevate kasutajarühmade vajadustega
 • on ligipääsetav, loogiline ja funktsionaalne
 • suurendab inimese heaolu vähendades vaimset stressi
 • loob võimalusi liikumiseks ja tervise edendamiseks
 • pakub kohtumispaika ja võimalusi sotsialiseerumiseks
 • suhestub paiga (aja)looga, säilitades, tugevdades ja tuues esile koha identiteet.

Teeme seda

 • professionaalselt
 • aja- ja eelarve säästlikult
 • tellija soove täpselt kaardistades
 • kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades
 • keskkonnast lähtuvalt (arvestades veeringe toimimisega, kuumasaare efekti vähendades ja elurikkust silmas pidades).

Meie lähenemine maastiku projekteerimisel põhineb koostööl, nutikusel ja julgel pealehakkamisel ning on alati suunatud kasutajaid arvestades parima lahenduse leidmisele.

Pihamaa inimesed

Kuidas saame sinu edule kaasa aidata:

 • Ehitusalusuuringutega: puittaimede inventeerimine, rohttaimede inventeerimine, kaitsealuste taimede uuringud
 • Projekteerimisega: maastik, haljastus, BIM, keerukamad puittaimede ehitusaegsed kaitsemeetmed ja puude ümberistutamiste projekteerimine
 • Visualiseerimisega

Maastikuarhitektuur – aja- ja eelarvetõhusalt projekteerimisest järelevalveni

Teenused ärikliendile

Teenused erakliendile