“Inimesed ignoreerivad lahendusi, mis ei arvesta nende vajadustega.”

– Frank Chimero, disainer

Visioon

Meid ümbritsev välisruum on omanäoline, inspireeriv ning mitmekülgse kasutusega ja jätkusuutlik.

Missioon

Meie missioon on luua inimeste vajadustega arvestav, mõtestatud ja kaasaegne välisruum, kasutades selleks kestlikke looduspõhiseid lahendusi.

Inimeste vajadustega arvestava välisruumi loomine tähendab meie jaoks, et selline elukeskkond on ligipääsetav, inimmõõtmeline, tegevusi võimaldav, loogiline ja ruumis liikumist loogiliselt suunav, arvestab erinevate vanuserühmadega ja nende (eri)vajadustega.

Luues mõtestatud välisruumi, arvestame paiga ajalugu, kultuuripärandit, toome esile paiga vaimu ja hõngu (locus) ning loome tugeva läbimõeldud kontseptsiooni. Kaasaegse välisruumi loomisel lähtume eelkõige kuldlõikelisest disainipõhimõttest, heast stiilist, ajatutest materjalidest ning tänapäevastest ja tulevikku vaatavatest töövõtetest.

Oleme suunanud oma fookuse kestlikele looduspõhistele lahendustele, kuna sellisel viisil saame anda oma panuse kliimamuutustega kohanemisesse. Meie lahendused arvestavad veeringe toimimisega ja vähendavad kuumasaare efekti; kasutame looduslikke ja juba ümbertöödeldud materjale; toetame oma lahendustega ruumikasutaja vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist.

Väärtused

Pühendunud

Inspireeriv

Hooliv

Asjatundlik

Moodne

Ainulaadne

Ambitsioonikas