Haljastuse projekteerimine

Pakume terviklikku välisruumi projekteerimist, kuid vahel võib esineda tarvidus vaid üksikute välisruumi osade lahendamise järele. Selleks anname oma panuse projekteerides vajalikule alale haljastus, mida iseloomustab funktsionaalsus, optimaalne hooldatavus ja esteetika.

Aitame lähteülesande väljaselgitamisel ja selle sõnastamisel, võttes arvesse kehtivat õigusruumi ja levinud head tava, tellija nõudeid ja lõppkasutaja iseloomu. Projekteerime eskiisist kuni tööprojektini ning tagame, et meie pakutud lahendus saaks kergusega vajalikud kooskõlastused.

Haljastusprojektiga lahendatakse ala elusosa funktsionaalselt ja pakutakse sobilikud mahud arhitektuurse lahenduse tasakaalustamiseks ja esiletoomiseks. Leitakse olemaoleva haljastusega harmoneeruv ja kasvukohale sobivaimad liigid ning viiakse sujuvalt ja esteetiliselt kokku projekteeritud ja olemasolev lahendus.

Peame oma töös oluliseks võtta vastutus kliimakriisi ees ning sellest lähtuvalt pakume materjalide taaskasutamist jt jätkusuutlikke lahendusi, nt veeringe säilitamiseks sademevee immutamise võimalusi selle tekkekohas jpt.

Maastikuarhitekti kaasamiseks on õige aeg kontseptsiooni loomise ja eskiisi faas, et juba varakult märgata ala väärtusi, mis väärivad säilitamist ning ära hoida võimalikke konflikte elusa ja eluta materjali vahel. Aitame luua lahenduse, kus olemasolev haljastus alal panustab kvaliteetsesse välisruumilahendusse ja töötab funktsionaalselt koos hoonestusega.

Teeme koostööd

"*" indicates required fields

Lohista fail siia või
Lubatud failitüübid: pdf, doc, docx, png, jpg, xls, xlsx, maksimaalne faili suurus: 15 MB, maksimaalne lubatud failide arv: 5.
    Soovin päringuvormi koopiat e-kirjana
    Haraline aster

    Haraline aster

    Lumimari

    Lumimari