Konsulteerimine

Konsulteerime meie pakutud teenuste (temaatika) piires.

Konsulteerida saab suuliselt (objektil, veebikeskkonnas, kliendi kontoris, telefoni teel) või kirjalikult (e-kirja teel).

Konsultatsiooni tulem võib olla erinev. Vahel piisabki vaid probleemi püsitamisest ja videokõnest koos ekraani jagamisega, et koos joonised üle vaadata ja erinevate võimalike lahenduste üle arutada. Vahel võib tarvis minna pikemat protokolli konsultatsioonist, et lahendusettepanekuid esilteda mõnele teisele osapoolele, siis osutub kirjalik dokument hädavajalikuks. Võib ka selguda, et saame abiks olla hoopiski mõne teenuse pakkumisega – nt puittaimede inventeerimisega või lõigete joonistamisega, mis puudutab katendite tehnilise lahenduse ja puude juurestiku kaitseala võimalikku omavahelist konfilkti.

Konsultatsiooni hind kujuneb tunnitasu alusel. Tasu hulka arvestatakse materjalidega tutvumisele kuluv aeg, objekti külastuse sõiduks kuluv aeg, konsulteerimise aeg objektil kohapeal, hilisem lisamaterjalide kokkupanemise aeg ja konsultatsiooni kirjalikuks vormistamiseks kuluv aeg. Alati ei pruugi olla vajalik objektil kohtumine või lisamaterjalide otsimine või konsultatsiooni kirjalik fikseerimine (nn protokollimine) ning kui mõni komponent ei osutu vajalikuks, siis seda ei tehta. Selle, kuidas abiks saame olla, saame kokku leppida.

Teeme koostööd

"*" indicates required fields

Lohista fail siia või
Lubatud failitüübid: pdf, doc, docx, png, jpg, xls, xlsx, maksimaalne faili suurus: 15 MB, maksimaalne lubatud failide arv: 5.
    Soovin päringuvormi koopiat e-kirjana
    Konsulteerimine-eraklient