Maastiku projekteerimine

Pakume välisruumilahendusi, mida iseloomustab unikaalsus, kasutajasõbralikkus ja keskkonnasäästlikkus. Teame, et välisruum peab olema ohutu, loogiline ja arusaadav, ligipääsetav ja erinevaid liikumisviise võimaldav, erinevaid vanuserühmasid arvestav, esteetiline, funktsionaalne, saavutustunnet pakkuv (jõukohane, iseseisvat hakkamasaamist toetav, eduemotsiooni pakkuv) ning tagame, et meie pakutud lahendused on just sellisel viisil läbimõeldud.

Aitame lähteülesande väljaselgitamisel ja selle sõnastamisel, võttes arvesse kehtivat õigusruumi ja levinud head tava, tellija nõudeid ja lõppkasutaja iseloomu. Projekteerime eskiisist kuni tööprojektini ning tagame, et meie pakutud lahendus saaks kergusega vajalikud kooskõlastused.

Maastikuprojektiga lahendatakse ala funktsionaalselt – leitakse parim võimalik juurdepääsuloogika ja erinevate kasutajate liikumine; pakutakse parkimisskeem ja parkla liigendamise loogika; viiakse sujuvalt ja esteetiliselt kokku projekteeritud ja olemasolev lahendus, milleks käsitletakse olemasolevat haljastust, inventari ja väikevorme käsikäes uute projekteeritud mahtudega; pakutakse lahendus valgustusele, vertikaalsele lahendusele, jätkusuutlikele sademevee süsteemidele ja veesilmale.

Maastikuarhitekti kaasamiseks on õige aeg kontseptsiooni loomise ja eskiisi faas, et juba varakult ära hoida võimalikke konflikte elusa ja eluta materjali vahel ning aitame luua lahenduse, kus olemasolev haljastus alal panustab kvaliteetsesse välisruumilahendusse ja töötab funktsionaalselt koos hoonestusega.

Teeme koostööd

"*" indicates required fields

Lohista fail siia või
Lubatud failitüübid: pdf, doc, docx, png, jpg, xls, xlsx, maksimaalne faili suurus: 15 MB, maksimaalne lubatud failide arv: 5.
    Soovin päringuvormi koopiat e-kirjana
    Nõmme Gümnaasiumi spordihoone

    Nõmme Gümnaasiumi spordihoone

    Nõmme Gümnaasiumi spordihoone

    Nõmme Gümnaasiumi spordihoone