Omanikujärelevalve haljastusele

Meie tugevus seisneb elusa ja eluta materjalide omavaheliste seoste tundmises ning meie südameasjaks on elusa materjali funktsionaalne suhestumine ja kooskõla projekteeritud lahenduse koosseisus.

Omanikujärelevalve ülesanne on veenduda, et haljastuse rajamistööd tehtaks kehtiva õigusega kooskõlas ja projekteeritud lahenduse kohaselt ning kõik tööd ja toimingud vastaks nõuetele. Tööde hulka kuuluvad näiteks objekti ülevaatus; mõõdistuste kontrollimine; kasutatavate taimeistikute, materjalide ja tarvikute mahtude ja kvaliteedi vastavuse kontrollimine (lepingule ja projektile); rajamistööde vastavuse kontrollimine projektile ja kehtivale õigusele; probleemide esinemisel nende fikseerimine ja nendest tellija informeerimine.

Puittaimede hindaja kutse kompetentsid annavad meile õiguse teha haljastusele omanikujärelevalvet.

Teeme koostööd

"*" indicates required fields

Lohista fail siia või
Lubatud failitüübid: pdf, doc, docx, png, jpg, xls, xlsx, maksimaalne faili suurus: 15 MB, maksimaalne lubatud failide arv: 5.
    Soovin päringuvormi koopiat e-kirjana
    Omaniku-jarelevalve