Projektijuhtimine

Pakume terviklikku välisruumilahendust ning aitame oma armsate koostööpartnerite võrgustiku abil projektil valmida kontseptsiooni loomisest kuni ehitusloa taotlemiseni. Sünergiast sünnib parim lahendus ja usume meie võrgustiku liikmete koostöö jõusse.

Kui ei jätku ressurssi projektijuhtimiseks, siis oleme rõõmuga valmis nõu ja jõuga aitama!

Parima ja tähtaegse lahenduse väljatöötamiseks aitame lähteülesande koostamisel ja/või seda täpsustamisel, kontseptsiooni loomisel, organiseerime geodeetilise alusplaani, ehitusalusuuringud ja eriuuringud, juhime ja suuname projekteerimist, suhtleme erinevate osapooltega, korraldame eelarvestamise, hoolduskava koostamise ja omanikujärelevalve ostutamise ning teeme erinevad Ehitisregistri toimingud ehitusloa taotlemiseks.

Teeme koostööd

"*" indicates required fields

Lohista fail siia või
Lubatud failitüübid: pdf, doc, docx, png, jpg, xls, xlsx, maksimaalne faili suurus: 15 MB, maksimaalne lubatud failide arv: 5.
    Soovin päringuvormi koopiat e-kirjana
    Projektijuhtimine