Puittaimede ehitusaegsete kaitsemeetmete koostamine

Puittaimede ehitusaegsete kaitsemeetmetega tagatakse olemasolevale haljastusele vajalikud tingimused, mis kaitsevad haljastust ehitustööde perioodil.

Aitame raiete mahu määramisel ja hindame säilitatava haljastuse säilimisperspektiivi lähtuvalt oma aastatepikkusest kogemusest, võttes arvesse kehtivat õigusruumi ja kohaliku omavalitsuse nõudeid ning levinud head tava.

Pakume terviklikku välisruumi projekteerimist, kuid vahel võib esineda tarvidus vaid üksikute osade lahendamise järele. Projekteerime säilitamisele määratud haljastusele ehituse ajaks sellised kaitsemeetmed, mida rakendades olemasolevate puude-põõsaste kasvutingimused säilivad ja puittaimed jäävad oma asukohal kasvama ka pärast ehitise valmimist.

Raiemahtude määratlemiseks ja puittaimede ehitusaegsete kaitsemeetmete koostamiseks on õige aeg eskiisi faas, et juba varakult ära hoida võimalikke konflikte elusa ja eluta materjali vahel. Sellisel viisil aitame luua lahenduse, kus olemasolev haljastus alal panustab kvaliteetsesse välisruumilahendusse ja töötab funktsionaalselt koos hoonestusega.

Teeme koostööd

"*" indicates required fields

Lohista fail siia või
Lubatud failitüübid: pdf, doc, docx, png, jpg, xls, xlsx, maksimaalne faili suurus: 15 MB, maksimaalne lubatud failide arv: 5.
    Soovin päringuvormi koopiat e-kirjana
    Pinnase kaitsemeede tihenemise eest

    Pinnase kaitsemeede tihenemise eest

    Ligipääsu piiramine piirdeaia abil

    Ligipääsu piiramine piirdeaia abil