Autorijärelevalve

Projekteerime välisruumilahendusi, mida iseloomustab unikaalsus, kasutajasõbralikkus ja keskkonnasäästlikkus. Teame, et välisruum peab olema ohutu, loogiline ja arusaadav, ligipääsetav ja erinevaid liikumisviise võimaldav, erinevaid vanuserühmasid arvestav, esteetiline, funktsionaalne, saavutustunnet pakkuv (jõukohane, iseseisvat hakkamasaamist toetav, eduemotsiooni pakkuv) ning tagame, et meie pakutud lahendused on just sellisel viisil läbimõeldud.

Et meie projekteeritud välisruum saaks vastavalt projektile välja ehitatud, pakume autorijärelevalve teenust. Eesmärgiks on ehitusprotsessi jälgida ja õigel ajal sellesse sekkuda viisil, et projekteeritud lahendus saaks ka rajatud. Ehituse käigus tekivad paratamatult olukorrad, kus ilmneb midagi, mida enne teada ei olnud või juhtub midagi, mis muudab olusid ja projekteeritud lahendus ei ole enam uutes oludes optimaalne või ratsionaalne. Taolistes olukordades tuleb välja pakkuda uusi lahendusi, et tagada parim tulemus antud olukorras ilma, et kontseptsioon kannataks või väärtused riivatud saaks.

Autorijärelevalve teenust saab osutada tunnipõhiselt või kokkuleppel fikseeritud tasu (ja mahu) põhiselt.

Autorijarelvalve