Eksperthinnangu koostamine haljastusele

Vaatamata sellele, et kõik projekteerimise ja rajamisega seotud osapooled annavad endast parima, ei pruugi alati kõik õnnestuda ning rajatud haljastus sureb. Et välja selgitada, millises tööetapis on asjad viltu vedanud, teostame eksperthinnanguid haljastusele.
Eksperthinnang koosneb välitöödest ja kirjatööst. Välitöödel tehakse paikvaatlused ja dokumenteeritakse olukord (nt fotod, salvestamine). Vaatlused haljastuse seisukorra kohta seisnevad nt selles, et hinnatakse taimmaterjali lehestiku suurust, värvust, tihedust võrrelduna normaalse liigiomase kasvuga. Vahel on tarvidus analüüsimiseks – nt võetakse mullaanalüüsid, et veenduda, kas kasvupinnas vastab projekteeritud kasvupinnasele. Samuti veendutakse istikute kvaliteedis, mis eeldab istutuste lahtikaevamist ning juurekaela ja juurestiku väliseid vaatlusi. Tehakse veel muidki tegevusi, mille tarvidus sõltub projekti iseloomust. Kirjatöödesse fikseeritakse lähteülesanne ehk nn kliendi tellimus; kirjeldatakse, mida on projekteeritud ja milline on olukord kohapeal (nn situatsioonianalüüs); pakutakse erinevaid võimalikke lahendusi, kuidas olukorda lahendada ja analüüsitakse, mis on optimaalseim ja mis võivad olla iga lahendusvariandi head küljed, riskid/ohud; tehakse järeldused, milline eelmises etapis pakutud lahendus on optimaalseim lahendus antud situsatsioonis kasutada.
Puittaimede hindaja kutse kompetentsid annavad meile õiguse koostada haljastusele eksperthinnanguid.

Teeme koostööd

"*" indicates required fields

Lohista fail siia või
Lubatud failitüübid: pdf, doc, docx, png, jpg, xls, xlsx, maksimaalne faili suurus: 15 MB, maksimaalne lubatud failide arv: 5.
    Soovin päringuvormi koopiat e-kirjana
    Eksperthinnang