Hoolduskava koostamine

Pakume välisruumilahendusi, mida iseloomustab unikaalsus, kasutajasõbralikkus ja keskkonnasäästlikkus. Teame, et välisruum peab olema ohutu, loogiline ja arusaadav, ligipääsetav ja erinevaid liikumisviise võimaldav, erinevaid vanuserühmasid arvestav, esteetiline, saavutustunnet pakkuv (jõukohane, iseseisvat hakkamasaamist toetav, eduemotsiooni pakkuv), funktsionaalne ning optimaalse hooldusvajadusega ning tagame, et meie pakutud lahendused on just sellisel viisil läbimõeldud.

Hoolduskava eesmärgiks on anda etteseatud hooldustaseme saavutamiseks selged tööjuhised ja määrata sagedus tehtavatele hooldustöödele. Erinevatel välisruumikomponentidel on erinev hoolduse iseloom, nt elusmaterjali peab kastma, väetama ja lõikama jne; elutut materjali peab puhastama, parandama, värvima jne. Sellest tulenevalt koostame optimaalse sagedusega töögraafiku, et üldmulje oleks korrastatud ja esteetiline.

Meie koostatud hoolduskavad koosnevad töögraafiku tabelist ja sinna juurde kuuluvast tööde sisu kirjeldavatest tööjuhistest koos soovitatavate hooldusvahenditega (nt töövahendid, väetised jne). Olenevalt projekteeritud lahendusest, on meie poolt hoolduskava koostatud kas üheks aastaks (kui aasta-aastalt on hooldus sama) või kuni viieks aastaks (kui hoolduspõhimõtted on erinevatel aastatel erinevad). Kuna tunneme hästi elusa ja eluta materjalide vahelisi seoseid, siis meie hoolduskavad on terviklikud ja toimivad.

Hoolduse optimaalsusele tuleb mõelda juba eskiisi ja eelprojekti projekteerimise faasis, kus töötatakse välja kontseptsioon ja valitakse lahenduse põhimõtted, elus ja eluta materjalid ning antakse üldpõhimõtetena soovitav hooldustulemus. Maastikuarhitekti kaasamiseks hoolduskava koostamiseks on õige aeg põhiprojekti või tööprojekti faas, kuna seal faasis on lahendus tehniliselt juba piisavalt detailne, et hoolduspõhimõtted hoolduskavaks koondada.

Teeme koostööd

"*" indicates required fields

Lohista fail siia või
Lubatud failitüübid: pdf, doc, docx, png, jpg, xls, xlsx, maksimaalne faili suurus: 15 MB, maksimaalne lubatud failide arv: 5.
    Soovin päringuvormi koopiat e-kirjana
    Hoolduskava-koostamine