Hoolduskava koostamine

Projekteeritud lahendus peale valmimist on ilus ja efektne kuid ala ilme säilimiseks tuleb ka seda hooldada. Aga kuidas? Oleme mõelnud ka selle peale ja koostame sinu lahendusele hoolduskava ala funktsionaalsuse säilitamiseks.

Hoolduskavaga anname selged tööjuhised ala hooldamiseks ning määrame ära ka hooldustööde sagedused, millal on oluline haljastuse, jalgteede ja inventari eest hoolt kanda. Erinevatel välisruumikomponentidel on erinev hoolduse iseloom, nt elusmaterjali peab kastma, väetama ja lõikama jne; elutut materjali peab puhastama, parandama, värvima jne. Sellest tulenevalt koostame optimaalse sagedusega töögraafiku, et üldmulje oleks korrastatud ja esteetiline.

Meie koostatud hoolduskavad koosnevad töögraafiku tabelist ja sinna juurde kuuluvast tööde sisu kirjeldavatest tööjuhistest koos soovitatavate hooldusvahenditega (nt töövahendid, väetised jne). Olenevalt projekteeritud lahendusest, on meie poolt hoolduskava koostatud kas üheks aastaks (kui aasta-aastalt on hooldus sama) või kuni viieks aastaks (kui hoolduspõhimõtted on erinevatel aastatel erinevad). Kuna tunneme hästi elusa ja eluta materjalide vahelisi seoseid, siis meie hoolduskavad on terviklikud ja toimivad.

Hoolduskava käib käsikäes haljastuse või maastiku projekteerimisega, kus töötatakse välja ala detailne lahendus. Väljatöötatud lahendusele koostame vastavad detailsed juhised hoolduseks, et saaksid nautida soovitud tulemust veel pikka aega.

Teeme koostööd

"*" indicates required fields

Lohista fail siia või
Lubatud failitüübid: pdf, doc, docx, png, jpg, xls, xlsx, maksimaalne faili suurus: 15 MB, maksimaalne lubatud failide arv: 5.
    Soovin päringuvormi koopiat e-kirjana
    Hoolduskava-koostamine